خانه / دوره های MSRT

پکج جامع ما، البته به شرط وجود پایه زبانی مناسب شما، شما را تا نمره مطلوبتان خواهد رساند. این آزمون ترفندهای خاص خود را دارد و با فراگیری آنها به آسانی به آن مسلط شده و پیشرفت خود را احساس خواهید کرد.

آزمون MSRT توسط وزارت علوم ایران برگزار می شود و اخذ نمره ی آن برای گذراندن امتحان جامع دوره دکتری بسیار مهم است.

تجربه ۱۳ ساله ما در این آزمون و کسب نمره ۹۸ از ۱۰۰ توسط تیم مجرب ما گواه تخصص ماست.