خانه / کلاس های بحث آزاد

کلاسهای بحث آزاد صرفاً مکانی برای انگلیسی صحبت کردن نیست. کلاسهای ما بر سه اصل آموزشی بنا شده است:

  • ارائه محتوای کارساز
  • فرصت عادلانه  و برابر برای تمامی شرکت کنندگان جهت بیان نظراتشان به انگلیسی و
  • ارائه فیدبک ساختاری و واژگانی مناسب از جانب استاد.

تجربه ارزشمند و تکرارنشدنی حضور در یک کلاس بحث آزاد هدیه ما به شماست.