خانه / دوره های PTE

تست انگلیسی پیرسون (Pearson Test of English Academic) آزمون بین المللی معتبری است که در سال ۲۰۰۹ با الگوبرداری از آیلتس و تافل اینترنتی متولد شد و از طریق اینترنت انجام می شود. نمره ۶۸ از ۹۰ آن معادل ۷ آیلتس و ۱۰۰ تافل آی بی تی محاسبه شده، اما نمره ۶۵ از ۹۰ نمره قابل قبول برای اکثر دانشگاهها و اداره مهاجرت استرالیا می باشد. پس نسبت به آزمون های بین المللی دیگر ساده تر است و می توان به عنوان جایگزین از آن استفاده کرد.

تست انگلیسی پیرسون (Pearson Test of English Academic) آزمون بین المللی معتبری است که از آیلتس و تافل اینترنتی ساده تر بوده و می توان به عنوان جایگزین از آن استفاده کرد.

تیم آموزشی باران در این زمینه منابع بسیار مفیدی آماده کرده که کار تمرین و تست زنی را بسیار راحت کرده است. از طرفی دیگر، تجربه شرکت ما در آزمون در ترکیه و کسب نمره ۸۰ از ۹۰ گواه تجربه ماست.